Pro školy

Zajímají vás výzvy a dopady manuální dobrovolnické pomoci? Zapojte se do našich podzimních fokusních skupin pro neziskovky.

Zapojujete do činnosti vaší organizace i dobrovolníky na pomoc s manuální prací nebo byste rádi začali?
Zajímá vás, jak takovou pomoc efektivně koordinovat?
Přemýšlíte, jak sledovat a vyhodnocovat skutečný dopad těchto dobrovolníků na rozvoj vašich neziskových organizací?

ZÚČASTNĚTE SE NAŠICH FOKUSNÍCH SKUPIN A POMOZTE NÁM TÉMA DETAILNĚJI ZMAPOVAT.

PROČ DO TOHO JÍT ZROVNA S NÁMI?

V Tamjdemu už 8 let skrze dobrovolnické akce právě na pomoc s manuálními úkoly pomáháme různorodým neziskovkám po celé České republice šetřit vlastní kapacity jako jsou čas, lidi a peníze. Pomáháme jim tak růst. Do některých neziskovek se opakovaně vracíme a vidíme, jak nám téměř rostou pod rukama. Někdy je těžké si představit, že na začátku spolupráce byla jen tvrdá a špinavá dřina a neutěšený stav domků, zahrad, památek… když teď jsou na místech spokojení klienti, obnovené sady a pastviny, či návštěvníci kulturních akcí a turisté.

A PROČ TEĎ?

Pandemie ukázala, jak skutečně nepostradatelná je pomoc manuálních dobrovolníků v organizacích. Jak se určité úkoly hromadí a plány odkládají. A jak neziskové organizace (ne)mohou nebo (ne)umí s takovými dobrovolníky pracovat. Sílu manuální pomoci a potřebu kvalitní koordinace pak zase vyzvedlo množství dobrovolníků v moravských vesnicích poničených tornádem…

Je pro nás proto důležité a pro další rozvoj manuálního dobrovolnictví klíčové začít nad tématem diskutovat, vyměňovat zkušenosti, inspirovat se.

CO NÁM PŘINESOU FOKUSNÍ SKUPINY?

 • Fokusní skupiny jsou prvním krokem, při kterém se společně s vámi chceme zamyslet nad přínosy, překážkami a příležitostmi pro rozvoj spolupráce s manuálními dobrovolníky. Ale také nad tím, jak dopad této pomoci na rozvoj neziskové organizace sledujeme a jak s ním dále pracujeme.
 • Přejeme si rozumět lépe tomu, co pro svou práci s dobrovolníky potřebujete znát nebo umět a jak vás v tom můžeme dále podpořit tak, aby vaše spolupráce probíhala hladce a měla jasný přínos. Budeme s vámi sdílet výsledky analýzy a těšit se na případná následná setkávání.
 • Věříme také, že ale už společná diskuze podpoří vaši motivaci zapojovat takové dobrovolníky bez otálení a poskytnou alespoň základní rámec, jak na to.

Fokusní skupiny s námi a pro nás povede zkušená facilitátorka v oboru Barbora Komberec Novosadová.

KOMU JSOU URČENY?  

 • Fokusní skupiny se budou konat on-line přes aplikaci ZOOM a s využitím dalších on-line nástrojů.
 • K účasti na fokusních skupinách zveme různorodé neziskové organizace z celé České republiky, žádnou oblast ani místo působení nepreferujeme ani naopak nevylučujeme.
 • Termíny jsou rozdělené podle oblasti působení neziskových organizací, protože víme, že v různých oblastech práce neziskového sektoru se s manuálními dobrovolníky pracuje s rozdílnou intenzitou a četností. 
 • K účasti na diskuzi v rámci těchto fokusních skupin jsou vítány ty organizace, které mají s tématem žádné, nebo malé zkušenosti (příležitostné, maximálně 3x do roka zapojení manuálních dobrovolníků, např. z firem,  z řad fanoušků a přátel organizace či veřejnosti, a to včetně akcí s Tamjdemem a podobných organizací). 
 • Poslední termín fokusní skupiny bude ale věnován organizacím s četnými vlastními zkušenostmi se zapojováním manuálních dobrovolníků, a to bez ohledu na jejich oblast působení (časté, 4x a vícekrát do roka zapojení manuálních dobrovolníků např z firem, z řad fanoušků a přátel organizace či veřejnosti, a to včetně akcí s Tamjdemem a podobných organizací).

TERMÍNY FOKUSNÍCH SKUPIN

 • 11. 11. 2021, 9:00 – 11:00 – Organizace, jejichž zaměřením je občanská iniciativa a osobní rozvoj (např. komunitní a občanská centra  a zahrady, iniciativy, výzvy, osobní rozvoj, vědomá práce s tělem (např. jóga centra) a s myslí (např. meditace), vzdělávání dospělých, dobrovolnictví apod.) s žádnými nebo malými zkušenostmi s manuálním dobrovolnictvím.
 • 11. 11. 2021, 12:00 – 14:00 – Organizace, jejichž zaměřením je kultura a památky (např. vzdělávání ve vybrané kulturní oblasti, pořádání kulturních akcí pro veřejnost, oprava a znovuoživování památek apod.) s žádnými nebo malými zkušenostmi s manuálním dobrovolnictvím.
 • 12. 11. 2021, 9:00 – 11:00 – Organizace, jejichž zaměřením jsou děti a mládež (např. volnočasové a vzdělávací aktivity, pravidelná celoroční nebo táborová činnost, kroužky apod.) s žádnými nebo malými zkušenostmi s manuálním dobrovolnictvím.
 • 12. 11. 2021, 12:00 – 14:00 – Organizace, jejichž zaměřením jsou lidé se znevýhodněním a menšiny (např. komunitní domy, chráněná bydlení a chráněná pracoviště, sociální služby, integrace menšin apod.) s žádnými nebo malými zkušenostmi s manuálním dobrovolnictvím.
 • 26. 11. 2021, 9:00 – 11:00 – Organizace, bez ohledu na tématické zaměření a oblast působení, s vlastními četnými zkušenostmi se zapojováním manuálních dobrovolníků.
 • 26. 11. 2021, 12:00 – 14:00 – Organizace, bez ohledu na tématické zaměření a oblast působení, s vlastními četnými zkušenostmi se zapojováním manuálních dobrovolníků.

JAK SE NA FOKUSNÍ SKUPINU PŘIHLÁSIT?

Nejdříve si odpovězte na následující dotazy:

 • Čím se zabývá vaše nezisková organizace? Podle hlavní oblasti působení vaší neziskové organizace vyberte tomu odpovídající skupinu a tím i termín akce, na který se přihlásíte.
 • Nehodí se vám termín nebo jste se nenašli v oblastech působení neziskové organizace? Pokud se vám podle hlavního zaměření práce vaší organizace nehodí přiřazený termín akce, zvolte další, sekundární zaměření vaší organizace a tím i jiný termín akce, na který se přihlásíte. Pokud další zaměření nemáte, nebo to své v uvedeném seznamu nenajdete a chcete se i tak zapojit, ozvěte se nám, najdeme řešení.
 • Kdo se má za vaši organizaci fokusní skupiny účastnit? Na akci se mohou za organizaci přidat až 2 zaměstnanci. Je důležité, aby to byl někdo, kdo s manuálními dobrovolníky spolupracuje, např. hledá dobrovolníky, koordinuje akce, zadává práci nebo vyhodnocuje její výsledky apod.

Za účast na fokusní skupině není třeba hradit žádný poplatek a ani není třeba si nic předem studovat. Výstupy z fokusních skupin dále zpracujeme a se všemi účastníky nasdílíme.

Deadline pro přihlášení na fokusní skupinu dne 11.11. je 8.11.
Na fokusní skupinu dne 12.11. je termín pro přihlášení 9.11.
A poslední možnost přihlášení na fokusní skupinu dne 26.11. je 23.11.

S registrací neváhejte! Počet míst na jednotlivých fokusních skupinách je omezen.

MÁTE DOTAZY? PTEJTE SE KOORDINÁTORKY

Markéta de Almeida Marques
ředitelka, finanční koordinátorka
tamjdem@tamjdem.cz
+420 724 918 728

Těšíme se na společná setkávání.

Mediálním partnerem této akce je portál PROPAMÁTKY.

Digitální nástroje pro spolupráci v rámci fokusních skupin on-line můžeme použít díky projektu „V Tamjdemu efektivněji se Salesforce a on-line“.
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.