Podmínky

Vycházíme z několikaletých zkušeností s realizací dobrovolnických projektů. Při organizaci víkendových výjezdů dbáme na jejich kvalitu a spokojenost s průběhem i výsledkem akce na straně partnerské neziskové organizace či veřejně prospěšné iniciativy a samozřejmě i na straně dobrovolníků. Dbáme na bezpečnost a zodpovědnost při plánování projektů a při samotné práci během víkendu.

Před vyplněním on-line přihlášky na Víkendovku se prosím seznam s následujícími podmínkami účasti.

Dozvíš se v nich více o praktických náležitostech našich projektů – jakou stravu, ubytování, dopravu apod. můžeš čekat a dále jak a proč platit účastnický poplatek.

 

OBECNĚ

 • Dobrovolníci musí být ve věku 15 let+ (do 18 let je potřeba podepsaný náš formulář se souhlasem rodičů, pokud se tě to týká, napiš nám);
 • akce začíná společným odjezdem skupiny dobrovolníků na projekt (v pátek odpoledne, v podvečer) a končí nedělním odjezdem z projektu (v neděli po obědě);
 • harmonogram projektu je rozdělen mezi manuální práci na předem domluvených konkrétních, různě náročných pracovních úkolech, volný čas a čas na trochu informací, neformální vzdělávání, praktické zkoušení
 • na Víkendovkách se pracuje v rozmezí 8 – 11 hodin, a to zpravidla v sobotu a neděli;
 • naplánované pracovní úkoly zveřejněné v pozvánce na akci se mohou vždy z různých důvodu během Víkendovky změnit;
 • konkrétní podoba ubytování, stravování a doprovodného vzdělávacího programu vždy záleží na možnostech každé organizace;
 • celý rok nabízíme možnost přidat se do Tamjdem týmu a V ROLI ORGANIZÁTORA se zapojit do přípravy Víkendovky a procvičit si své organizační schopnosti! Pro organizátory pak platí zvláštní podmínky, jako je např. proplacení veškerých nákladů na dopravu a na přípravu projektu, neplacení účastnického poplatku.

 

CO JE ZAJIŠTĚNO

 • strava (často až od sobotního rána po nedělní oběd, často vytvořená společnými silami a často vegetariánská, na páteční večeři si dobrovolníci berou vlastní jídlo, o které se mohou podělit s ostatními a zahájit tak akci příjemným piknikem);
 • ubytování (na postelích, karimatkách, na slámě, v maringotkách… ale vždy ve vlastním spacáku, případně na vlastních karimatkách) detaily jsou vždy popsány u konkrétní Víkendovky;
 • společná cesta na místo konání, kterou dobrovolníkům proplácíme
 • každý dobrovolník je speciálně připojištěn u Hasičské vzájemné pojišťovny, a to pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobí on, nebo která je způsobena jemu;
 • dále je zajištěna prezentace neziskové organizace, workshop, procházka po okolí… detaily jsou vždy popsány u konkrétní Víkendovky;

 

PODMÍNKY

 • před výjezdem na projekt se každý účastník seznámí s harmonogramem konkrétní Víkendovky, plánovanými pracovními úkoly a potřebným vybavením; tyto informace, spolu s kontaktem na organizátora konkrétní Víkendovky, jsou dostupné v článku ke konkrétní akci na našich webových stránkách, který publikujeme nejpozději 14 dní před konáním projektu.
 • ZAPLACENÍ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU, který částečně pokrývá náklady na víkendovou stravu, ubytování, administrativní náklady spojené s přípravou akce. PLATÍ SE PŘEDEM, PŘEVODEM NA ÚČET.

VÍCE SE O ÚČASTNICKÉM POPLATKU A STORNO PODMÍNKÁCH DOZVÍŠ V SEKCI POPLATKY.