Ve Velvarech to žije aneb velká bahna!

Terka v akci „To teda bylo hustý,“ komentoval naše výkony na poslední Víkendovce kluk, který šéfoval pracovní skupině Plynulý odtok. Anebo možná myslel to počasí.. protože pršelo opravdu fest a teplo bylo jenom těm, kdo si půjčovali na klín psa. Zase jsme ale byli za hrdiny – kdyby bývalo krásně, asi by se nás osm mezi tou spoustou místních úplně ztratilo. Vyčistili jsme společně od bahna asi kilometrový náhon rybníka, vystavěli filtrační násep a odvozili asi 70 koleček štěrku. Děkujeme velvarským za nádherné přijetí a božskou stravu. A vy si v létě zajeďte do Velvar na obnovovaný koupák – a radujte se z čisté vody i za nás. Díky!

Na fotky z akce se podívejte tady a tady.