V Tamjdemu efektivněji – díky podpoře Nadace OSF a Active citizens fund

Povedla se nám opravdu veliká věc! Naše dlouholeté sny o automatizaci procesů se brzy stanou skutečností. A stejně tak přechod na různé digitální nástroje pro spolupráci na dálku v našem týmu, ale i s leadery a zástupci neziskovek z celého Česka bude snadnější. To vše díky Akčnímu grantu programu Active citizens fund Nadace OSF, který se nám v září 2021 podařilo získat.

V rámci našeho ročního projektu (1. 9. 2021 – 31. 8. 2022) máme za cíl:

 • Zefektivnit sběr dat a práci s nimi. Na základě expertní analýzy optimalizujeme systém Salesforce a propojíme ho s webem a případně jinými aplikacemi a současně vytvořením uživatelských účtů zautomatizujeme přihlašování dobrovolníků na akce.
 • Zvýšit kvalitu fokusních skupin a hodnotících a vzdělávacích akcí pro neziskové organizace a leadery, realizovaných online. Zvýšit efektivitu projektové koordinace a spolupráce v týmu, ale i s cílovými skupinami na dálku a předat cílovým skupinám potřebné znalosti a dovednosti pro práci s vybranými digitálními nástroji.

Bude to opravdu hodně práce, na kterou se ale moc těšíme, protože její výsledky pro nás budou po všech stránkách revoluční! Drž nám pěsti!

DĚNÍ V PROJEKTU
 • Neziskové organizace, které do své práce zapojují dobrovolníky na pomoc s manuální prací, zveme k účasti na on-line fokusní skupině. Naším cílem je zmapovat výzvy a dopady tohoto typu dobrovolnictví. Na výběr je ze 6 listopadových termínů roku 2021. Fokusní skupiny probíhají on-line s využitím vybraných digi nástrojů.
 • V polovině listopadu 2021 se sešlo 10 leaderů našich dobrovolnických akcí, aby společně zhodnotili své zkušenosti, zážitky a svůj vlastní rozvoj skrze dobrovolnictví. Detailně jsme s nimi měli možnost probrat nastavení spolupráce na dálku s využitím vybraných digi nástrojů.
 • V únoru 2022 jsme uspořádali on-line setkání 7 zástupců neziskových organizací, které by bez digi nástrojů nebylo možné.
 • Oslavme spolu slavnostní zahájení dobrovolnických akcí roku 2022 a spuštění nového webu – zveme na akci 3. 3.2022.
 • Setkání dobrovolníků mělo nabitý program, včetně představení pozvánek na akce na novém webu.
 • Odstartovali jsme nový způsob přihlašování na naše akce, aneb ať žijí uživatelské účty.
 • Během jara 2022 jsme uspořádali několik on-line workshopů pro 10 leaderů našich dobrovolnických akcí, které přibližovali možnosti využití digi nástrojů, projektové koordinace a spolupráce na dálku.
INFORMACE O PROJEKTU
 • název projektu: V Tamjdemu efektivněji – se Salesforce a online
 • doba trvání: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
 • anotace projektu: Naším cílem je znásobit a lépe měřit dopad našich aktivit a efektivněji šířit své know-how v oblasti práce s dobrovolníky. Abychom toho dosáhli, je nutné nejdříve zefektivnit naše interní procesy, konkrétně sběr dat a práci s nimi v optimalizované CRM databázi propojené s webem a dalšími aplikacemi. Dále je pro nás zásadní využít vybrané digitální nástroje pro kvalitní přípravu a realizaci online vzdělávacích aktivit pro neziskové organizace a leadery dobrovolnických akcí z celé ČR a naučit je efektivně je využívat pro vlastní činnost a spolupráci s námi na dálku při realizaci společných akcí.
 • kontaktní údaje: Tamjdem, o.p.s., Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, 170 00, Markéta de Almeida Marques – tamjdem@tamjdem.cz, 724 918 728
INFORMATION ABOUT PROJECT
 • name of the project: More effective in Tamjdem – with Salesforce and online
 • duration: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
 • annotation: Our goal is to multiply the impact of our activities, measure it better and spread our know-how in the field of working with volunteers more effectively. In order to achieve this, it is first necessary to increase the efficiency of our internal processes, specifically data collection and processing through an updated CRM database integrated with our website and other applications. It is also essential to use selected digital tools for better preparation and execution of our on-line educational activities for non-profit organizations and leaders of volunteer events from the whole Czech Republic, teach them how to use them, and achieve more effective on-line cooperation on volunteer events organization.
 • contact information: Tamjdem, o.p.s., Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, 170 00, Markéta de Almeida Marques – tamjdem@tamjdem.cz, 00420 724 918 728

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.