fbpx

PODROBNÉ INFORMACE K ZÁŽITKOVÉMU KURZU PRO LEADERY DOBROVOLNICKÝCH AKCÍ

1. část cyklu – PŘÍPRAVNÝ KURZ

4 ONLINE WORKSHOPY A 2 CELODENNÍ SETKÁNÍ

Jednotlivá školení na sebe budou navazovat a ty budeš moct průběžně rozšiřovat a využívat získané informace, dovednosti a zkušenosti. Mezi setkáními můžeš dostat malý úkol spojený s tématy následujících školení. Důraz klademe na propojení teorie a praxe. Nečekej jednostranné přednášky, ale interaktivní workshopy a setkání plné spolupráce, diskuzí, sdílení a zpětné vazby. Školicí setkání vedou koordinátorky Zuzka a Monča z Tamjdemu a zkušení školitelé.

V prvním ÚVODNÍM WORKSHOPU se mezi sebou poznáme, ukážeme si nástroje, se kterými budeme během kurzu pracovat a shrneme si, co všechno nás čeká. Pronikneme do světa neziskovek a dobrovolnických akcí a dozvíš se, jaké kroky je potřeba udělat a jaké informace je potřeba znát, aby mohl vzniknout smysluplný projekt.

Kdy a kde? 19. 4. 17:30 – 20:00 na Zoomu

Druhý workshop bude na téma JAK ZORGANIZOVAT DOBROVOLNICKÝ PROJEKT A JAK NA NĚJ NAJÍT DOBROVOLNÍKY.  Budeš mít jasno v tom, jaké kroky je potřeba udělat před projektem, během i po něm. Od komunikace s neziskovkou, přes nastavení cílů, plánování práce, komunikaci s dobrovolníky až po svou roli v průběhu akce a péči o tým. V rámci workshopu si také připravíš propagační text na svou vlastní akci a vybereš vhodné komunikační kanály.

Kdy a kde? 26. 4. 17:30 – 20:00, na Zoomu

JÁ JAKO LEADER A PRÁCE SE SKUPINOU bude tématem třetího online setkání. Lektor Miky Škoda ti prozradí, jak rozvíjet své kompetence a potenciál a jak se nebát výzev.

Kdy a kde? 3.5. 18:00 – 20:00, na Zoomu

Celodenní workshop bude zaměřený na HRY A AKTIVITY a povede ho lektorka Katka Martínková. V rámci workshopu vyrazíme ven a zaměříme se na hraní a seznamování se s různými typy her a hříček, které ti na dobrovolnických akcích pomohu se seznámením skupiny a jejím stmelením. Společně vytvoříme zásobárnu aktivit, které nepotřebují velké přípravy nebo složité vybavení a ty je tak jednoduše můžeš uvést a podpořit skupinovou atmosféru. Pověnujeme se taky tomu, jak takové hry zajímavě a srozumitelně uvést a účastnící se do nich vtáhnout.

Kdy a kde? 15. 5. 10:00 – 18:00, v rámci společného výletu (místo bude upřesněno)

Druhý celodenní workshop bude na téma DOBROVOLNICKÁ AKCE NANEČISTO A PRVNÍ POMOC. Cílem workshopu je vyzkoušet si v bezpečném prostředí různé situace, které mohou během tvého projektu nastat. Čeká tě také kurz první pomoci zaměřený na zranění, ke kterým může na dobrovolnických akcích dojít. Během workshopu budeme v komunitní zahradě Kotlaska zároveň pomáhat s drobnými úkoly a propojíme tak workshop i s dobrým skutkem. Detaily k průběhu akce se dozvíš včas.

Kdy a kde? 22. 5. 10:00 – 18:00 v Komunitní zahradě Kotlaska (Praha)

Poslední online workshop bude zaměřený na EVALUACI. Naučíš se více o hodnotících technikách a nástrojích pro hodnocení během na konci projektu. Také společně zhodnotíme a uzavřeme první část školicího cyklu.

Kdy a kde?  Na Zoomu, datum a čas bude upřesněn

2. část cyklu – REALIZACE VLASTNÍHO PROJEKTU

Od června do října budeš mít prostor na to zrealizovat si svůj vlastní dobrovolnický projekt. Jednodenní, víkendový nebo klidně týdenní. Sám nebo ve dvojici, třeba s kolegou ze školení. 

Během přípravného kurzu se dozvíš všechny potřebné informace a získáš všechny materiály k realizaci. Svůj projekt už si budeš předem plánovat, připravovat propagační texty a hledat vhodné komunikační kanály. 

Proto si již před samým začátkem školicího cyklu rozmysli, zdali chceš pomoci nějaké neziskovce ve svém okolí nebo si vybrat některou z těch, se kterými už v minulosti spolupracoval Tamjdem a my tě s ní tak hravě propojíme. Naše neziskovky si můžeš prohlédnout tady.  

To, co se v první části cyklu naučíš, si zažiješ a vyzkoušíš. Ke zhodnocení toho, v čem tě tato zkušenost posunula a kde máš prostor ke zlepšení, ti pomohou osobní konzultace s koordinátorkami Zuzkou a Mončou, které tě provedou celým školicím cyklem.  

Během tvé přípravy a realizace projektu ti budou koordinátorky Zuzka a Monika k dispozici. Pomůžou ti s jednotlivými kroky, administrativou, postarají se o přihlášky dobrovolníků na tvůj projekt, zajistí pojištění a další.

3. část cyklu – VÍKENDOVÉ HODNOTÍCÍ SETKÁNÍ 

12. – 14. listopadu 2021 se společně potkáme na víkendovém hodnotícím setkání v jedné z našich spřátelených neziskových organizací mimo Prahu, pod vedením zkušeného školitele.

Setkání bude zaměřené na reflexi tvojí osobní zkušenosti s rolí vedoucího, sdílení zkušeností a zážitků z projektů. Věnovat se budeme hlavně sebereflexi toho, co díky vedení projektu znáš, umíš, čemu rozumíš a uvědomění si toho, jak to můžeš využít ve svém osobním i pracovním životě.

Toto setkání bude takovou malou soukromou Víkendovkou přátel, při které také trochu pomůžeme neziskovce, budeme si společně vařit, chodit na výlety a hrát hry.

A CO DÁL?

To už bude záležet jen na tobě. 🙂 
Budeš připraven/a organizovat svoje vlastní dobrovolnické projekty a pracovat s dobrovolníky.


MÁŠ DOTAZY? PTEJ SE!

Zuzka Loudová
koordinátorka vzdělávacích aktivit a fundraisingu
zuzana.loudova@tamjdem.cz
+420 605 173 740

Těšíme se na spolupráci!
Tamjdem, o.p.s.