Podmínky účasti na dobrovolnických akcích

PRO KOHO JSOU NAŠE AKCE URČENY, JAK VYPADAJÍ, CO MŮŽEŠ ČEKAT?
 • dobrovolníci musí být ve věku 15+
 • ve věku 15 – 17 let je potřeba podepsaný formulář se souhlasem rodičů. Pokud se tě to týká, napiš nám.
 • v případě akcí pro rodiny s dětmi jsou ve skupině i mladší účastníci, zpravidla ve věku 3+
 • akce začíná společným odjezdem skupiny dobrovolníků na akci a končí odjezdem z akce 
 • harmonogram dobrovolnické akce je rozdělen mezi manuální práci na předem domluvených konkrétních, různě náročných pracovních úkolech, volný čas a poznávání místa, kde pomáháme, neformální vzdělávání atd.
 • na akcích se pracuje v rozmezí 4 – 8 hodin za den, v případě delších akcí je pak některý den úplné volno na odpočinek a další aktivity
 • naplánované pracovní úkoly (zveřejněné v pozvánce na akci) se mohou z různých důvodu změnit
 • konkrétní podoba ubytování, stravování a doprovodného vzdělávacího programu vždy záleží na možnostech každé organizace
 • celý rok nabízíme možnost přidat se do Tamjdem týmu a v roli leadera se zapojit do realizace dobrovolnické akce a procvičit si své organizační schopnosti! Pro ně pak platí zvláštní podmínky, jako je např. proplacení veškerých nákladů na dopravu a na přípravu akce a neplacení účastnického poplatku.
CO JE ZAJIŠTĚNO A LIŠÍ SE PODLE DÉLKY AKCE?
 • strava – zpravidla bez prvního jídla, které si dobrovolníci nosí vlastní a zahajují tak akci příjemným piknikem, často vytvořená společnými silami a často vegetariánská
 • ubytování – na postelích, karimatkách, na slámě, v maringotkách… ale téměř vždy ve vlastním spacáku, případně na vlastních karimatkách
 • společná doprava na místo konání akce, kterou dobrovolníkům proplácíme
 • každý dobrovolník je speciálně připojištěn u Hasičské vzájemné pojišťovny, a to pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobí on, nebo která je způsobena jemu
 • dále je zajištěna kompletní organizace akce a leader, který se o dobrovolnickou skupinu po celou dobu akce stará, prezentace organizace, workshop, procházka po okolí…

Přesné detaily jsou vždy popsány u konkrétní akce.

CO JAKO DOBROVOLNÍK MUSÍM UDĚLAT?
 • před výjezdem na akci je povinností každého dobrovolníka a dalších účastníků seznámit se s harmonogramem konkrétní akce, plánovanými pracovními úkoly a potřebným vybavením včetně praktických podmínek, které najdeš v textu pozvánky na každou jednotlivou akci
 • pro přihlášení na akci je třeba vyplnit on-line registrační formulář
 • převodem na účet předem (do 3 dnů po odeslání přihlášky) je třeba zaplatit účastnický poplatek.
JAK A PROČ PLATIT ÚČASTNICKÝ POPLATEK?