Obchodní podmínky Tamjdem, o.p.s.

1. Subjekt – provozovatel stránek 

Tamjdem, o.p.s. (dále jen „Tamjdem“)

sídlo: Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, 170 00

IČ: 22675515

kontaktní údaje: tamjdem@tamjdem.cz, 724 918 728

nejsme plátcem DPH

webové stránky: www.tamjdem.cz (dále jen “Tamjdem.cz”)

2. Úvodní ustanovení

2.1 Tamjdem v souladu se svými zakládajícími a doplňujícími dokumenty a také živnostenským oprávněním:

2.1.1 realizuje na území ČR dobrovolnické, vzdělávací, seberozvojové apod. aktivity pro širokou veřejnost a zástupce neziskových organizací (dále jen „Akce“)

2.1.2 nabízí produkty vyrobené Tamjdem na zakázku v rámci svého charitativního e-shopu (dále jen “Produkty”)

2.1.3 nabízí produkty vyrobené neziskovými organizacemi v rámci svého charitativního e-shopu (dále jen “Produkty od NNO”)

2.2 Tyto Obchodní podmínky Tamjdem, o.p.s. (dále jen “Obchodní podmínky /Podmínky”) platí mezi Tamjdem a kupujícím (dále jen „Kupující“) při nákupu Akce, Produktu, nebo Produktu od NNO na Tamjdem.cz a blíže upravují vzájemná práva a povinnosti. 

2.3 Tyto Podmínky jsou součástí Kupní smlouvy (dále jen “Kupní smlouva/Smlouva”) a Zásad ochrany osobních údajů Tamjdem, o.p.s. (dále jen “Zásady”).

3. Informace o nákupu na Tamjdem.cz

3.1 Nabídka Akcí, Produktů a Produktů od NNO na Tamjdem.cz je proměnlivá.

3.2 Kupující odesláním objednávky Akce (dále jen “Registrace na akci”), Produktu, nebo Produktu od NNO potvrzuje, že má zájem o nákup od Tamjdem, že se seznámil s těmito Podmínkami, že je mu jejich obsah dostatečně znám a že je přijímá, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání závazné objednávky. 

3.3 Za účelem Registrace na akci, zvolí Kupující cenu Akce, volbu potvrdí tlačítkem “Přihlásit se” a pokračuje vyplněním svých fakturačních a dalších osobních údajů nutných pro Registraci na akci na stránce Tamjdem.cz – “Pokladna”. Jedná se o tyto povinné údaje – jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, PSČ, země, e-mail, telefon, datum narození, pohlaví, národnost, strava, slevový doklad na dopravu. Kupující také může zvolit možnost “Nakupuji na firmu”, nebo zadat poznámku pro Tamjdem. Dále Kupující potvrdí, že souhlasí s těmito Podmínkami a provedením platby podle pokynů a dokončí objednávku tlačítkem “Objednat”.

3.3.1 Za účelem zvýšení efektivity opakované Registrace na akce je Kupujícímu po dokončení první Registrace na akci na Tamjdem.cz automaticky vytvořen uživatelský účet (dále jen “Účet”) a registrační údaje (dále jen “Údaje”) do Tamjdem.cz, o čemž je informován e-mailem a svůj Účet a Údaje tak může dále individuálně spravovat a mít přehled o svých objednávkách a Registracích na akce.

3.3.2 Pro další Registraci na akci je žádoucí přihlášení do svého Účtu s využitím svých Údajů, na což je Kupující  při dalším nákupu upozorněn. Registrace na akci je ovšem možná i bez přihlášení do svého Účtu.

3.4 Za účelem objednání Produktu nebo Produktu od NNO, zvolí Kupující případnou variantu,volbu potvrdí tlačítkem “Přidat do košíku” a pokračuje výběrem způsobu dopravy na stránce Tamjdem.cz – “Košík” a potvrzením výběru tlačítkem “Přejít k pokladně”. Následuje vyplnění fakturačních a dalších osobních údajů nutných pro dokončení objednávky na stránce Tamjdem.cz – “Pokladna”. Jedná se o tyto povinné údaje – jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, PSČ, země, e-mail, telefon. Kupující také může zvolit možnost “Nakupuji na firmu”, “Doručení na jinou adresu”, nebo zadat poznámku pro Tamjdem. Kupující může také znovu zvolit způsob dopravy. Dále Kupující potvrdí, že souhlasí s těmito Podmínkami a provedením platby podle pokynů a dokončí objednávku tlačítkem “Objednat”.

3.4.1 Kupující si pro snadnou správu svých Údajů v souvislosti s objednávkou Produktu nebo Produktu od NNO může kdykoliv na Tamjdem.cz vytvořit vlastní Účet.

3.5 V případě, že Kupující z bodu 3.3 a nebo 3.4 chce zrušit svůj Účet, obrátí se na tamjdem@tamjdem.cz.

3.6 Kupující z bodu 3.3 a nebo 3.4 je povinen před dokončením Registrace na akci nebo objednáním Produktu nebo Produktu od NNO zkontrolovat veškeré své zadané fakturační a osobní údaje a opravit případné chyby. Údaje uvedené Kupujícím jsou Tamjdemem považovány za správné. 

4. Informace o produktech a cenách na Tamjdem.cz

4.1 Pro nákup Akce, Produktu a Produktu od NNO platí takové ceny u nich uvedené v okamžiku odeslání objednávky ze strany Kupujícího. 

4.2 Ceny Akcí se liší podle jejich typu a Kupující má možnost vybrat si z různých cenových variant na základě přiloženého vysvětlení.

4.3 Ceny Produktů a Produktů od NNO se mohou lišit podle jejich jednotlivých variant a mohou být nabízeny se slevou.

4.4 K ceně Produktů a Produktů od NNO se připočítávají případné náklady na dopravu zprostředkované dalšími stranami (dále jen “Přepravci”). Kupující může z dané nabídky, kterou určuje Tamjdem a je proměnlivá, vybrat takový způsob dopravy, který mu nejvíce vyhovuje. Rozpis konečné ceny a nákladů na dopravu je Kupujícímu zobrazen před odesláním objednávky. 

Na konkrétním způsobu dopravy zprostředkovaném další stranou se Tamjdem, o.p.s. dohodne přímo s Kupujícím.

5. Platební a dodací podmínky

5.1 Konečnou cenu Akce (dále také “Účastnický poplatek”), Produktu nebo Produktu od NNO, navýšenou o případné náklady na dopravu dle bodu 4.4 může Kupující uhradit následujícím způsobem:

5.1.1 Bankovním převodem na bankovní účet Tamjdemu. V každé objednávce a také v e-mailovém potvrzení objednávky jsou uvedeny všechny nezbytné informace pro provedení platby jako je konečná částka, variabilní symbol, bankovní účet Tamjdemu. V případě platby bankovním převodem je konečná cena splatná do tří (3) pracovních dnů. 

5.2 Každému Kupujícímu je do 15 dnů od obdržení konečné ceny na bankovním účtu Tamjdem, o.p.s.  zasláno potvrzení o platbě v podobě faktury.

5.3 Nezaplatí-li Kupující konečnou cenu dle bodu 5.1.1, nedojde k dokončení objednávky.

5.4 Pro Registraci na akci není z povahy věci stanovena dodací lhůta.

5.5 Pro objednávku Produktu nebo Produktu od NNO, pokud není zvolená jedna z možností osobního převzetí, platí, že Tamjdem nebo pověřená NNO expeduje prostřednictvím Přepravců Produkt nebo Produkt od NNO do 15 dnů od obdržení konečné ceny na bankovním účtu Tamjdem, o.p.s. Produkt nebo Produkt od NNO je možné doručit pouze v rámci České republiky.

5.6 Kupující bere na vědomí, že lhůta dodání zprostředkované Přepravci dle aktuální nabídky způsobu dopravy na Tamjdem.cz není závislá na vůli Tamjdemu nebo pověřené NNO, jež nemohou ovlivnit dobu, v níž bude zboží Kupujícímu doručeno nebo připraveno k vyzvednutí. Kupující současně bere na vědomí, že další práva a povinnosti při přepravě mohou určit či upravit i podmínky Přepravců.  

5.7 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné doručovat zboží opakovaně (rozumí se celkem 2x) nebo jiným než zvoleným způsobem, nese Kupující riziko a veškeré náklady s tím spojené a bude Tamjdemem vyzván k nápravě.

5.8 Nepodaří-li se Produkt nebo Produkt od NNO Kupujícímu do 30 dnů od obdržení konečné ceny na účtu Tamjdem, o.p.s. a nebo ani na 2. pokus doručit, Kupní smlouva se ruší. V  takovém případě bude Kupujícímu vrácena zaplacená konečná cena, a to na bankovní účet, z něhož byla platba přijata, snížená o náklady na dodání, které nebylo úspěšné.

5.9 Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Produktu nebo Produktu od NNO. Kupující je povinen převzaté ihned zkontrolovat, případné poškození či zničení zboží zdokumentovat a neprodleně (nejpozději do 24 hodin) od převzetí oznámit tuto skutečnost zvolenému Přepravci a také Tamjdemu. Neuplatní-li Kupující své nároky plynoucí z poškození, ztráty či zničení zboží vůči Přepravci, má Kupující možnost uplatnit vůči Tamjdemu reklamaci či odstoupit od Kupní smlouvy.

5.10 Tamjdem však upozorňuje, že okamžikem vydání a převzetí Produktu nebo Produktu od NNO přecházejí nároky Tamjdemu vůči Přepravci na Kupujícího (zejména nárok na náhradu škody). Je-li to možné, žádá Tamjdem, aby Kupující řešil vzniklou situaci přímo s Přepravcem, jelikož Tamjdem vůči Přepravci veškeré nároky ztrácí. 

6. Odstoupení od Kupní smlouvy a storno podmínky

6.1 Pro Registraci na akci platí následující storno podmínky. 

6.1.1 Kupující může svou Registraci na akci zrušit ze své strany aktivně komunikací s pověřenou osobou z Tamjdemu, o.p.s., jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny u konkrétní Akce, na kterou se registroval.

6.1.2 V případě, že svou účast zruší 4 a více dní před prvním dnem konání Akce, má nárok na vrácení 50% z Účastnického poplatku.

6.1.3 V případě, že svou účast zruší 3 a méně dní před prvním dnem konání Akce, nárok na vrácení Účastnického poplatku zaniká.

6.2 Pro nákup Produktu nebo Produktu od NNO platí následující  možnosti odstoupení od Kupní smlouvy:

6.2.1 Kupující – spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od Kupní smlouvy (dále jen “odstoupení od Kupní smlouvy”) ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v této lhůtě je Kupující povinen odeslat Prodávajícímu své oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy, a to buď na e-mailové adrese: tamjdem@tamjdem.cz nebo dopisem doručeným na adresu: Tamjdem, o.p.s., Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, 17000, Česká republika. 

6.2.2 Pro odstoupení od Kupní smlouvy odešle Kupující – spotřebitel na e-mailovou adresu Tamjdem uvedenou v záhlaví Obchodních podmínek e-mail s oznámením o odstoupení od Kupní smlouvy. Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy musí obsahovat: jméno a příjmení Kupujícího (název firmy a IČ, v případě, že zvolil možnost “nákup na firmu”) a jeho adresu, e-mailový a telefonní kontakt,  číslo objednávky a datum uzavření Kupní smlouvy, včetně názvu produktů a počtu kusů a dále číslo bankovního účtu, na který má být vrácena kupní cena zboží. K odstoupení od Smlouvy lze využít formulář, který je Přílohou č. 1 těchto Obchodních podmínek. Tamjdem Kupujícímu následně potvrdí přijetí jeho oznámení o odstoupení od Smlouvy.

6.2.3 V případě odstoupení od smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší a Kupující – spotřebitel je povinen odevzdat Prodávajícímu dodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení e-mailového potvrzení Tamjdem o přijetí oznámení Kupujícího – spotřebitele o odstoupení od smlouvy. 

6.2.4 Vrácené zboží je Kupující povinen vrátit do Tamjdemu v bezvadném stavu, v jakém jej obdržel; zboží musí být nepoužité (kupř. nenošené, neprané), bez vad a ve stejném množství. Kupující odpovídá Tamjdem za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, přičemž Kupující bere na vědomí, že Tamjdem je oprávněn své nároky jednostranně započíst oproti nároku Kupujícího na vrácení uhrazené kupní ceny. Ustanovení tohoto článku odpovídají oznámení prodávajícího ve smyslu ust. § 1833 ve spojení s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Náklady spojené s vrácením zboží do Tamjdemu nese v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku Kupující v plné výši; toto ustanovení odpovídá oznámení dle ust. § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.2.5 Tamjdem vrátí Kupujícímu uhrazenou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne vrácení zboží ze strany Kupujícího k rukám Tamjdem. Tamjdem si tímto vyhrazuje právo nevrátit Kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží dříve, než mu Kupující vracené zboží předá. Kupní cena včetně nákladů na dodání zboží bude Kupujícímu vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy.

6.2.6 Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od smluv vypočtených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7. Práva z vadného plnění a Reklamační řád

7.1 Tamjdem v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá Kupujícímu, že je zboží ve shodě s Kupní smlouvou a zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a vlastnosti vymíněné v Kupní smlouvě, popřípadě jakost a vlastnosti pro zboží daného druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům příslušných právních předpisů a je použitelné k obvyklému účelu a dále, že je dodáváno v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti.

7.2 Tamjdem poskytuje Kupujícímu – spotřebiteli na zakoupené zboží záruku v délce 24 měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží. Kupující je oprávněn uplatnit u Tamjdem právo z vady, která se u zboží vyskytne v záruční době dle věty první. Kupující je povinen vytknout u Tamjdem vadu ihned poté, co ji zjistil. 

7.3 V případě prodeje zboží s vadou, která nebrání užívání věci k obvyklému účelu nebo v případě prodeje zboží opotřebeného je Tamjdem povinen Kupujícího na vadu či druh a míru opotřebení upozornit a takové zboží lze prodat za cenu nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci. V takovém případě se záruka poskytovaná ze strany Tamjdem nevztahuje na vadu, s níž bylo zboží prodáváno a na kterou byl Kupující upozorněn. 

7.4 Práva z vadného plnění dle tohoto článku (dále jen “Reklamaci”) je Kupující povinen uplatnit u Tamjdemu na e-mailové adrese: tamjdem@tamjdem.cz nebo dopisem doručeným na adresu: Tamjdem, o.p.s., Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, 17000, Česká republika. 

7.5 V reklamaci je Kupující povinen uvést: jméno a příjmení Kupujícího  (název firmy a IČ, v případě, že zvolil možnost “nákup na firmu”) a jeho adresu, e-mailový a telefonní kontakt, číslo objednávky a datum uzavření Kupní smlouvy, včetně názvu produktů a počtu kusů a přesný popis reklamované vady. Kupující zároveň připojí informaci o způsobu doručení reklamovaného zboží k rukám Tamjdemu, přičemž s tím spojené náklady nese Tamjdem. Kupující je povinen doručit Tamjdemu reklamované zboží nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne uplatnění Reklamace. K uplatnění Reklamace lze využít formulář, který je Přílohou č. 2 těchto Obchodních podmínek.

7.6 V případě jejího uznání bude Reklamace primárně vyřizována odstraněním vady, a to např. opravou, úpravou věci, dodáním chybějící věci nebo její části nebo dodáním nové bezvadné věci nebo její části. Nelze-li vadu zboží odstranit způsobem dle předchozí věty, může být Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny zboží. Teprve v případě, že nelze vyřídit Reklamaci způsobem dle předchozích vět, může Kupující od Smlouvy odstoupit. Nevytkne-li Kupující u Tamjdemu vadu zboží včas podle odstavce 7.2, pozbývá právo z vadného plnění a právo na Reklamaci.

7.7 Tamjdem sdělí Kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů ode dne obdržení Reklamace, resp. reklamovaného zboží (pokud je Prodávajícímu předáváno později), zda uplatněnou Reklamaci uznává nebo ji zamítá jako neoprávněnou (dále jen „Sdělení“). 

7.8 V případě uznání Reklamace jako oprávněné se Tamjdem zavazuje vyřídit Reklamaci Kupujícího do třiceti (30) dnů ode dne odeslání Sdělení Kupujícímu. O případné nemožnosti dodržet lhůtu dle předchozí věty informuje Tamjdem bezodkladně Kupujícího a současně sdělí, v jaké lhůtě bude možné Reklamaci nejdéle vyřídit.

7.9 V případě oprávněné Reklamace zvolí Tamjdem způsob jejího vyřízení tak, aby byl možný a účelný s ohledem na charakter vady zboží a jeho stav.

7.10 Tamjdem upozorňuje, že Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží, pokud Kupující při převzetí věci věděl, že zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu způsobil sám.

8. Společná ujednání

8.1 Řešení sporů: Smluvní strany se zavazují řešit případné budoucí spory vzniknuvší z jejich smluvního vztahu nejprve smírnou cestou.

8.2 Případné stížnosti je Kupující povinen adresovat k rukám Tamjdemu na adresu elektronické pošty tamjdem@tamjdem,cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Tamjdem na adresu jeho elektronické pošty. 

8.3 V případě neúspěchu smírčích jednání jsou Kupující oprávněni využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele a zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz) postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění, na kterou je možné obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu prostřednictvím kontaktů uvedených na jejich webových stránkách. 

8.4 V případě neúspěchu výše uvedených způsobů smírčích jednání mohou být spory předloženy českým soudům, přičemž budou aplikovány české hmotně a procesně-právní normy, a to i v případě existence mezinárodního prvku ve smluvním vztahu. 

8.5 Smlouva uzavřená s Kupujícím je včetně Obchodních podmínek archivována u Prodávajícího v elektronické podobě, a to za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám. Na písemnou žádost Kupujícího mu Tamjdem smlouvu včetně VOP platných v době jejího uzavření na základě svého předchozího uvážení zpřístupní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto VOP, v nichž je proces uzavírání smlouvy jasně a určitě popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky svou objednávku a údaje v ní obsažené zkontrolovat a případně změnit či opravit. Znění obchodních podmínek tvoří přílohu uzavírané Kupní smlouvy a je tak umožněna jejich archivace i ze strany Kupujícího.

8.6  Tamjdem je oprávněn k prodeji zboží na základě platného živnostenského oprávnění o volné živnosti. V následujících oborech  podnikání: 47) Zprostředkování obchodu a služeb, 48) velkoobchod a maloobchod zapsaných v seznamu oborů činností náležejících do živnosti volné výroba  a obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona.

Vznik oprávnění: 07.10.2020.

8.7 Uzavřením Kupní smlouvy na sebe Kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě mimořádných událostí a zásahu tzv. vyšší moci (přírodní katastrofa, válečný konflikt, pandemie apod.) či výpadku informačních systémů nenese Tamjdem odpovědnost za nefunkčnost webových stránek e-shopu či jeho částí, za vyčerpání zásob zboží či za opožděné dodání zboží Kupujícímu a škodu z toho vzniklou. Prodlení s plněním smlouvy vzniklé na straně Tamjdem z důvodů dle předchozí věty není důvodem pro odstoupení od smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

8.8 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku a její rozhraní, jakož i veškeré materiály publikované na webových stránkách e-shopu Tamjdem podléhají ochraně autorského práva a jiných právních předpisů. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách e-shopu uvedeny, informace o nich a o jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Kupující se zavazuje nevykonávat činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasáhnout či užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Tamjdem. Kupující není oprávněn použít při využívání webového rozhraní Tamjdem mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní Tamjdem je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv třetích osob – zejména ostatních zákazníků Tamjdem a který je v souladu s jeho určením. Tamjdem není odpovědný za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do jeho webových stránek nebo v důsledku užití webové stránky třetí osobou v rozporu s jejím určením a účelem.

8.9 Kupující bere na vědomí, že Tamjdem je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto tzv. zpracovatele. Tamjdem se zavazuje nepředávat údaje Kupujícího jiným osobám než osobám přímo spolupracujícím s prodávajícím při prodeji zboží, případně osobám zabezpečujícím platební styk mezi stranami či dodání zboží nebo osobám spolupracujícím s Tamjdem v souvislosti s jeho činností.

8.10 Údaje Kupujícího jsou zpracovávány na dobu nezbytnou k plnění závazků plynoucích ze smluvního vztahu, nejdéle na dobu 10 let, a v elektronické podobě.

8.11 Tamjdem zpracovává údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. Pravidla ochrany osobních údajů Kupujících jsou popsána v samostatném dokumentu dostupném mmj. i před odesláním objednávky v e-shopu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní vztah vznikající mezi Tamjdem a Kupujícím při uzavření Kupní smlouvy jakož i tyto Obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky a zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě, že smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají smluvní strany pro veškeré případy užití českého práva hmotného i procesního.

9.2 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich uveřejnění na webových stránkách e-shopu Tamjdem a platí v příslušném znění pro veškeré objednávky učiněné v den jejich zveřejnění či později. Tamjdem si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto Obchodních podmínek. Dnem uveřejnění nových Obchodních podmínek se ruší Obchodní podmínky předchozí; to však nemá vliv na smlouvy uzavřené před účinností nových Obchodních podmínek a z nich plynoucí práva a povinnosti smluvních stran. Pro účely Kupní smlouvy a z ní plynoucích práv a povinností jsou vždy rozhodné Obchodní podmínky účinné ke dni odeslání objednávky Kupujícím.

9.3 Je-li některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatné či neúčinné nebo stane-li se jím, nemá to vliv na platnost a účinnost Obchodních podmínek a uzavřené Smlouvy jako celku a je-li to možné, užije se místo neplatného, popř. neúčinného ustanovení takové ustanovení Obchodních podmínek nebo zákona, které je mu svým účelem a smyslem nejbližší.

9.4 Zvláštní ujednání mezi Tamjdemem a Kupujícím obsažená ve Smlouvě nebo jinak písemně zachycená mají přednost před ustanovením těchto Obchodních podmínek.

9.5 Kupní smlouva s Kupujícím je uzavírána a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud pro potřeby smluvního vztahu mezi Tamjdemem a Kupujícím vznikne překlad textu Smlouvy a Obchodních podmínek do jiného jazyka (např. v rámci anglické verze e-shopu), platí, že v případě sporu o výklad smlouvy a Obchodních podmínek je rozhodný výklad smlouvy a Obchodních podmínek v českém jazyce.

Přílohy je stažení:

Aktualizováno ke dni: 25. 06. 2022 

Close Icon