Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. podporuje vzdělávací, terapeutické a volnočasové aktivity dětí a mládeže se specifickými potřebami a usiluje o vytvoření podmínek pro jejich integraci mezi zdravou populaci. Poskytuje sociální pomoc a služby odborného poradenství a vzdělávání rodinám v sociálním ohrožení, sociálně právní ochrany dětí v rámci klubových aktivit, akcí, speciálních projektů
a programů. Taky pořádá kulturní, prezentační, benefiční a osvětové akce a aktivity.

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.
Lipová – lázně 529, Lipanka, 790 61
www.cidpraha8.cz

Děti a mládež

Tam jsme byli

V RETRO STYLU S LÁZEŇSKOU POHODOU
V RETRO STYLU S LÁZEŇSKOU POHODOU
27.07.2018 - 29.07.2018
víkendovka
VÍCE
Close Icon