Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Posláním Asociace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí, a to prostřednictvím rozvoje místních potravinových systémů
v ČR. AMPI zastřešuje vznik a fungování těchto místních potravinových systémů v ČR (komunitou podporovaného zemědělství, komunitní zahrady aj.) a funguje na principech sdílení, udržitelnosti a otevřenosti novým podnětům. Pro Asociaci je důležitá ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Mezi hlavní činnosti organizace patří: environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pro děti (EVVO); poradenství pro komunitou podporované zemědělství; propojování KPZ iniciativ (Síť KPZ); prosazování potravinové suverenity.

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.
Komunitní zahrada Kuchyňka
Na břehu 766/27, Praha 9 - Vysočany, 190 00
https://www.asociaceampi.cz
www.kzkuchynka.cz

Občanská iniciativa Příroda

Tam jsme byli

Na tomto místě se zatím nekonal žádný projekt.
Close Icon