fbpx

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Středisko ekologické výchovy SEVER působí v oblasti praktické ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání již přes 20 let. Posláním Střediska je usilovat o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k trvale udržitelnému životu na Zemi. SEVER se dlouhodobě zabývá vzděláváním dětí, pedagogických pracovníků a pořádá osvětové akce pro veřejnost. Žákům nabízí krátkodobé i dlouhodobé výukové programy, pedagogickým pracovníkům pak kurzy, semináře a konzultace. Sídlo organizace se nachází v budově bývalé barokní fary, přestavěné na vzdělávací centrum DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury v Horním Maršově. Součástí areálu je přírodní zahrada a návštěvnické centrum, kde organizace propaguje a šíří ekologicky šetrné formy turistiky.

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
Horská 175, 542 26 Horní Maršov
sever.ekologickavychova.cz, www.dotek.eu

Zaměření:

Děti a mládež


Památky


Příroda