fbpx

Hvězdy v lese, z.s.

Hvězdy v lese je komunitní lesní klub. Mezi základní kameny patří vzdělávání pro udržitelný rozvoj, úcta k lidem, zvířatům, rostlinám a Zemi. Lesní klub uplatňuje principy waldorfské pedagogiky. Za klíčové faktory patří rozvoj empatie, tvořivosti, umožňovat svobodný pohyb, vést děti k pracovistosti a laskavosti.

Hvězdy v lese, z.s.
Huberova, 160 00 Praha 6
https://hvezdyvlese.cz/

Zaměření:

Děti a mládež


Občanská iniciativa


Příroda


Jaké se tu konaly projekty?

Na tomto místě se zatím nekonal žádný projekt.