Dopad manuálního dobrovolnictví na rozvoj českých neziskovek. Náš nový projekt s podporou Nadace OSF v programu Active Citizens Fund

Jdeme do toho. S odvahou. I takové je motto programu Active Citizens Fund. Zároveň je to ale i náš odvěký přístup k naší práci, k naplňování naší vize…
Takže, když přišla možnost požádat o podporu Nadaci OSF a tento program, neváhali jsme ani vteřinu.
Byla to ohromná výzva, které jsme se dle našeho zvyku zhostili zodpovědně a s velkým nasazením a následně vyčerpaní tajně doufali, že se dostaneme mezi podpořené organizace.

A povedlo se nám to! Spolu s dalšími 73 neziskovými organizacemi z celého Česka tak měníme společnost. S odvahou.

V rámci našeho dvouletého projektu (1. 4. 2022 – 31. 3. 2024) máme za cíl:

 • Vytvořit evaluační nástroje, procesy a metodiku pro měření dopadu manuální dobrovolnické práce na rozvoj neziskových organizací v ČR a dále je sdílet při spolupráci s neziskovými organizacemi
 • Vytvořit takovou propagační strategii, nástroje a výstupy, které budou zaměřené na efektivní komunikaci dopadu manuálního dobrovolnictví na rozvoj českých neziskových organizací
 • Vybavit neziskové organizace vybranými materiály a kompetencemi pro efektivní spolupráci s manuálními dobrovolníky, pro měření dopadu jejich práce na vlastní rozvoj neziskové organizace a pro komunikaci tohoto dopadu s dárci a komunitou a dále poskytnout prostor pro výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe dalším neziskovým organizacím

Bude to opravdu hodně práce, na kterou se ale moc těšíme. Drž nám pěsti!

DĚNÍ V PROJEKTU
INFORMACE O PROJEKTU
 • název projektu: Dopad manuálního dobrovolnictví na rozvoj českých neziskovek
 • doba trvání: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024
 • anotace projektu: Mnoho neziskových organizací do své práce nedostatečně zapojuje dobrovolníky na pomoc s manuálními úkoly, a tím pomaleji dosahuje svého rozvoje a neefektivně nakládá se svými zdroji. Naším cílem je zvýšit počet různorodých NNO v ČR, které kvalitně a samostatně spolupracují s manuálními dobrovolníky a umí vyhodnocovat a komunikovat dopad jejich pomoci. Aktivity projektu nám umožní sdílet s NNO naše 10 leté know-how a povedou ke vzniku metodiky na měření a hodnocení tohoto dopadu, k osvojení potřebných kompetencí a sdílení dobré praxe a vzniku výstupů pro kvalitní PR u vybraných NNO a Tamjdemu.
 • kontaktní údaje: Tamjdem, o.p.s., Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, 170 00, Markéta de Almeida Marques – tamjdem@tamjdem.cz, 724 918 728
 • podpora: Nadace OSF, program Active Citizens Fund, základní granty, posílení neziskových organizací (zaměření 5)

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

INFORMATION ABOUT PROJECT
 • name of the project: The impact of manual volunteer help on czech non-profit sector development
 • duration: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024
 • annotation: Many non-profit organizations do not sufficiently involve volunteers to help with their manual tasks. That results in slower development and inefficient use of their resources. Our goal is to increase the number of NGOs in the Czech Republic that efficiently cooperate with manual volunteers and can evaluate and communicate the impact of their help. Project activities will allow us to share our 8 years of know-how with NGOs and will enable us to create a method for measuring and rating the impact of manual volunteer help on the Czech non-profit sector development. It will also enable us to create the proper PR outputs to communicate the measured impact to the public. We will analyze our current tools and processes in this field, then we will create new ones including guidance materials on how to use them. We will run focus groups in order to further investigate the NGOs needs in this topic, organize trainings for non-profit organizations in order to increase their competences in the field and support them with various materials for their independent work with volunteers and effective development. We will offer opportunities for sharing experiences and best practices through round table discussion talks. Last but not least we will work on creating a PR communication plan and organizing a PR campaign aiming to increase the communication of the manual volunteer help impact. Several video shorts and photo reports will be created with the participating NGOs to help them share their results with their community and supporters. Thanks to this project our organization will strengthen its prestige and position as a professional provider of educational activities in the field of manual volunteer help and increase the personnel capacities which will enable us to further our growth.
 • contact information: Tamjdem, o.p.s., Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, 170 00, Markéta de Almeida Marques – tamjdem@tamjdem.cz, 00420 724 918 728
 • support:  Open Society Fund Prague, Active Citizens Fund, Mid-sized Grants, Increased capacity and sustainability of civil society sector and individual civil society organizations (outcome 5)

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.