Na venkově ve Ville

Tamjdem-VillaVallila-108Villa Vallila je krásné místo, kde se setkává jak lidská touha pomáhat s potřebou tuto pomoc přijmout, tak i život v krásné secesní vile s hospodářskými nezbytnostmi malé farmy, velké zahrady a části lesa. Obyvatelé vily jsou lidé, kteří většinou vyrůstali v dětských výchovných zařízeních nebo ve špatně fungujících rodinách a díky této komunitě mohou žít kvalitní život i přes své snížené adaptační schopnostmi a zdravotní problémy.

A za nimi jsme se vydali přidat svých dvaadvacet rukou k dílu. Skupinka lidí z různých koutů Evropy se společnou myšlenkou vytvořit kus užitečné práce a zároveň si vychutnat společně strávený víkend na tomto historickém místě. To páteční odpoledne vlak zastavil uprostřed mírného svahu se stromy a několika domy opodál. Dobře jsme dávali pozor, abychom tu vyskočili – kousek od malé vesničky Červený Újezd. Tady není možno přehlédnout vilu se střechou vysoko nad okolními domy. Podkroví domu slouží i pro kulturní akce pořádané pro místní obyvatele.

Tento víkend nám  půda skýtá prostorné zázemí. Hned po příjezdu se dozvídáme o velmi pestré a téměř celosvětové historii Villy Vallily. Po té se pouštíme do bohaté hostiny vysypané z batohů, družných rozhovorů a příjemně stráveného večera. Sobotní ráno se dáváme do práce. Připravit terén před terapeutickou dílnou, vyčistit cestu v zahradě k dalším zařízením vily, vysadit stromky, či obnovit historické malůvky na zdech jídelního sálu. Velký kus práce se daří už před dopoledním čajem a obědem. Než jsme večer zasedli se špekáčky k rozdělanému ohni v zahradě, většina víkendové práce byla našimi společnými silami hotova. Čas na trochu místní kultury. Obyvatelé vesnice se už za ta léta s obyvateli komunity dobře sžili. Na místní divadelní představení v budově hospůdky na návsi se společně scházejí jak v hledišti tak i na jevišti. Kulturní večer s veškerým malovesnickým folklórem byl neopakovatelným zážitkem zejména pro dobrovolníky ze vzdálenějších částí Evropy.

Tamjdem-VillaVallila-11Nedělní den byl kouzelný už od samého rána. Společná snídaně s výhledem do sluncem zalité zahrady a na vzdálené kopce s Monínskou sjezdovkou, po ukončení prací společný oběd v zahradě a pak výlet kolem vyhlídky a mezi rybníky na vzdálenější vlakovou stanici. Ještě jsme si užili odpolední siestu, kdy jsme se jako ještěrky vyhřívali na slunném břehu rybníka a pak už zbývalo jen vyzvednout baťůžky, rozloučit se s naší milou průvodkyní celým víkendem, nasednout na jen krátce zastavující vlak a nechat se unést zpět do velkoměsta.

Erika D. (organizátorka Víkendovky ve Vallile)

Můžete si to s námi zažít při prohlížení našeho fotoalba na Facebooku nebo zkrátka na další Víkendovce.