Kde koně pomáhají, my pomohli taky!

webPředposlední týden v červnu jsme byli s partou dobrovolnic v Olomouckém kraji v organizaci Ryzáček, která provozuje hiporehabilitaci a další aktivity s koňmi.  Toto krásné místo, kde jsme si užívali ticho kolem, řehtání koní, zpěv ptáků a kvílení prasátka můžete najít v malé vesnici Vyšehorky.

Na workcampu se sešla čistě dívčí parta, hned z několika koutů světa – z Thajska, Portugalska, Mexika, Slovenska a Česka. O práci nebyla nouze a dívky se jí s radostí chopily. Ošmirglovaly a natřely stůl a lavici, vyklidily seník, vyplely dětské hřiště a naházely tam písek. Zmenšily spojovací kroužky na prolézačce, aby se tam nedostal dětský prstík. Ostříhaly větve kolem ohradníku, aby nenarušovaly tok elektrického proudu, vykopaly nedopasky a vyplely ortopedický chodník. Chůze po něm po celém dni bylo úplné blaho!

Chvíle s koňmi si dívky moc užily. Je to úžasné zvíře, které na ně mělo relaxační vliv. Ryzáček s nimi probral i horsemanship a naučil je práci s koňmi ze země. Večery dobrovolnice trávily opékáním buřtů, a také se vydaly prozkoumat nedalekou Olomouc, kde ochutnaly olomoucké tvarůžky nezvyklé úpravy, a poznaly svět lidí bez domova prostřednictvím sociálního podniku Pragulic. Celý workcamp byl pro všechny skvělý a silný zážitek. Všem moc děkujeme!

Fotografie z akce jsou k nalezení na našem facebooku. A o tom, jak si workcamp užila campleaderka Lenka se dočteš na webu dobrovolnik.cz.