Barbora Komberec Novosadová

Bára vystudovala marketing, PR a sémiotiku. Vedla transformaci portálu Dobrovolník.cz, řídila programy firemního dobrovolnictví se zaměřením na expertní dobrovolnictví. Spolu s Ashoka ČR založila iniciativu Impact Academy, kterou do roku 2020 vedla. Doprovází neziskové organizace i donory tvorbou teorie změny, prací s evaluací a strategií pro systémové změny. Vedla také program Ukaž změnu, který absolvovaly např. Nadace Via, Nadace OSF či Rubikon Centrum.

Aktuálně se v doktorském studiu v programu Studií občanské společnosti na UK zabývá možnostmi, které může světu filantropie přinést využití participativního financování a vede na Karlově univerzitě kurz a soutěž "Zmapuj systém, a dostaň se do Oxfordu."

lektor

Tam jsme byli

Výzvy a dopady manuální dobrovolnické pomoci I
Výzvy a dopady manuální dobrovolnické pomoci I
26.11.2021 - 26.11.2021
fokusní skupina
VÍCE
Close Icon