ZKOUMÁME VÝZVY A DOPADY MANUÁLNÍ DOBROVOLNICKÉ POMOCI I.

Zapojujete do činnosti své neziskovky i dobrovolníky na pomoc s manuální prací?
Zajímá vás, jak takovou pomoc efektivně koordinovat?
Přemýšlíte, jak sledovat a vyhodnocovat skutečný dopad těchto dobrovolníků na rozvoj vaší organizace?

Srdečně vás zveme k účasti na další z našich fokusních skupin na téma Výzvy a dopady manuální dobrovolnické pomoci.

Naším cílem je spolu s vámi detailněji zmapovat s jakými výzvami se na poli manuální dobrovolnické pomoci ve vašich organizacích potýkáte, ale i jaký mají její výsledky dopad na váš rozvoj. Zajímá nás, jaké vnímáte překážky a nebo příležitosti pro rozvoj spolupráce s manuálními dobrovolníky. Přejeme si lépe rozumět tomu, co pro svou práci s dobrovolníky potřebujete znát nebo umět. A taky, jak vás v tom můžeme dále podpořit, aby vaše spolupráce probíhala hladce a měla jasný přínos.

Věříme také, že ale už společná diskuze nad tématem s ostatními kolegy podpoří vaši motivaci zapojovat takové dobrovolníky bez otálení a poskytne alespoň základní rámec, jak na to. 

Letošní fokusní skupiny navazují na čtyři setkání z listopadu 2021. Těšíme se, že dokreslí výsledky naší analýzy, kterou s vámi budeme následně sdílet.

Více se o výzkumu dozvíte zde.

PRO KOHO JE FOKUSNÍ SKUPINA URČENA?
  • Zástupcům různorodých neziskových organizací (působící např. v oblastech jako děti a mládež, kultura a památky, lidi se znevýhodněním a menšiny, občanská iniciativa a osobní rozvoj, příroda a zvířata atd.);
  • s velmi malými (příležitostné) až velmi častými (kvalitní či pravidelné) vlastními zkušenostmi se zapojováním manuálních dobrovolníků do své práce např. z firem, z řad fanoušků a přátel organizace či veřejnosti, a to včetně akcí s Tamjdemem;
  • působícími na různých místech a regionech po celé ČR.
TERMÍN A FORMA KONÁNÍ 
  • 30. 11. 2022, 14:00 - 15:30, on-line (na platformě ZOOM)
PŘIHLÁŠKA A ÚČAST
  • V případě zájmu se jednoduše přihlašte tlačítkem vpravo na stránce. Zvolte možnost “mám místenku”.
  • Ohledně dalších detailů Vás budeme včas kontaktovat.
  • Za účast na fokusní skupině není třeba hradit žádný poplatek a ani není třeba si nic předem studovat. Výstupy z fokusních skupin dále zpracujeme a se všemi účastníky nasdílíme.
  • Za jednu neziskovou organizaci se skupiny mohou účastnit až 2 zástupci. Je důležité, aby to byl někdo, kdo s manuálními dobrovolníky, nebo výsledky jejich práce pracuje.
  • S registrací neváhejte! Počet míst je omezen.
KONTAKT 

Fokusní skupiny s námi a pro nás povede zkušená facilitátorka v oboru Linda Kovářová.

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky apod. obracejte se na:

Michaela Škorničková
koordinátorka vzdělávacích aktivit
michaela.skornickova@tamjdem.cz
+420 608 252 783

Těšíme se na spolupráci.

Fokusní skupiny realizujeme v rámci projektu „Dopad manuálního dobrovolnictví na rozvoj českých neziskovek”. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Děkujeme našemu mediálnímu partnerovi

Close Icon