Akce již proběhla.

ZACHRAŇOVALI JSME VILDŮV MLÝN

Vildův mlýn stojí nedaleko jistebnického náměstí minimálně od počátku 19. století. I přes to, že do něho nikdy nebyla zavedena voda ani kanalizace a desítky let nebyl opravován, ještě donedávna byl obydlený malířem a volnomyšlenkářem Vilémem Štěpánkem.

Vilda, bývalý obyvatel tohoto stavení s pohnutým osudem, desítky let plnil mlýnici popelem, odpadem, harampádím. Díky společné práci dobrovolníků s místními se za víkend mlýnici podařilo vyklidit.

Vize spolku Sedlecká, která mlýn zachránila před plánovanou demolicí, je totiž vytvořit ve starém Vildově mlýně kulturně-společenské centrum, které bude místem pro setkávání návštěvníků a obyvatel Jistebnice nad šálkem kávy a také jako zázemí pro různé kulturní a sousedské akce. 

Špinavá a náročná práce byla odměněna buchtami, řízky, gulášem, kávou i ciderem, prohlídkou rekonstruovaného kostelu s výstupem na zvonici, ale především ohromnou radostí domácích.

Budete-li mít cestu kolem Jistebnice, zastavte se na kávu v infocentru Vildova mlýna. Poznat pohnutý příběh budovy, Vildova života, i práci místních aktivitstů/ek. Doporučujeme! 

Close Icon