Akce již proběhla.

Výzvy a dopady manuální dobrovolnické pomoci II

Vážené kolegyně a vážení kolegové z neziskových organizací po celé České republice,

srdečně vás zveme k účasti na jedné z našich fokusních skupin, které na podzim chystáme.

Naším cílem je spolu s vámi detailněji zmapovat téma manuální dobrovolnické pomoci, a to jak výzev, které jsou s ní spojené, tak i jejího dopadu na rozvoj vašich organizací.

S Tamjdemem už od roku 2013 díky dobrovolníkům na pomoc s manuální prací pomáháme neziskovkám po celé ČR růst. Výpadek této pomoci během pandemie ukázal, jak je v mnoha organizacích pro jejich další rozvoj důležitá. Vlna dobrovolníků na jižní Moravě zase ukázala zájem a vůli veřejnosti se takto zapojit, ale i potřebu kvalitní koordinace.

Je pro nás proto důležité a pro další rozvoj manuálního dobrovolnictví klíčové začít nad tématem diskutovat, vyměňovat zkušenosti, inspirovat se. Přidáte se?

FOKUSNÍ SKUPINA PRO ZKUŠENÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZAPOJOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO MANUÁLNÍ POMOCI

  • Datum, čas a místo konání: 26. 11. 2021, 12:00 - 14:00, on-line.
  • Tato skupina je určena neziskovým organizacím z celé ČR s četnými vlastními zkušenostmi se zapojováním manuálních dobrovolníků (časté, 4x a vícekrát do roka zapojení manuálních dobrovolníků např z firem, z řad fanoušků a přátel organizace či veřejnosti, a to včetně akcí s Tamjdemem a podobných organizací).
  • A to bez ohledu na zaměření oblasti práce.
  • Pokud spadáte do této skupiny, ale nehodí se vám termín, kontaktujte nás.
  • Za účast na fokusní skupině není třeba hradit žádný poplatek a ani není třeba si nic předem studovat. Výstupy z fokusních skupin dále zpracujeme a se všemi účastníky nasdílíme.
  • Za jednu neziskovou organizaci se skupiny mohou účastnit až 2 zástupci. Je důležité, aby to byl někdo, kdo s manuálními dobrovolníky, nebo výsledky jejich práce pracuje.
  • Deadline pro přihlášení na tuto fokusní skupinu je 23.11. S registrací neváhejte! Počet míst na jednotlivých fokusních skupinách je omezen.

PROČ JSME ZVOLILI ZROVNA FOKUSNÍ SKUPINY?

  • Fokusní skupiny jsou prvním krokem, při kterém se společně s vámi chceme zamyslet nad přínosy, překážkami a příležitostmi pro rozvoj spolupráce s manuálními dobrovolníky. Ale také nad tím, jak dopad této pomoci na rozvoj neziskové organizace sledujeme a jak s ním dále pracujeme.
  • Přejeme si rozumět lépe tomu, co pro svou práci s dobrovolníky potřebujete znát nebo umět a jak vás v tom můžeme dále podpořit tak, aby vaše spolupráce probíhala hladce a měla jasný přínos. Budeme s vámi sdílet výsledky analýzy a těšit se na případná následná setkávání.
  • Věříme také, že ale už společná diskuze podpoří vaši motivaci zapojovat takové dobrovolníky bez otálení a poskytnou alespoň základní rámec, jak na to.

Více se o celém výzkumu dozvíte zde.

KONTAKTY

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky apod. obracejte se na koordinátorku Markétu Marques na tamjdem@tamjdem.cz, 724 918 728.

Fokusní skupiny s námi a pro nás povede zkušená facilitátorka v oboru Barbora Komberec Novosadová.

Těšíme se na spolupráci.

Mediálním partnerem této akce je portál PROPAMÁTKY.

Digitální nástroje pro spolupráci v rámci fokusních skupin on-line můžeme použít díky projektu "V Tamjdemu efektivněji se Salesforce a on-line".
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Close Icon